سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم

یا لطیف

نشسته حسرت سفر به چشم های بی قرار

نگاه من... سکوت تو... وَ سوت مبهم قطار...


تو می روی و می رود قرار از کفِ دلم

تو می روی و می رسد به سینه زخم بیشمار


غروب خاطرات تو...طلوع تلخ بی کسی...

هجوم هولناک شب به روزهای انتظار


چه سخت عاشقت... ولی چه ساده دل بریدی و...

شکست شیشه ی دلم به دست سنگ روزگار


نشد شویم همسفر ، سفر بخیر بی وفا !

به بغض اعتنا نکن... ببار چشم من... ببار...


 

م . ناصری اردیبهشت94


نوشته شده در شنبه 94/2/19ساعت 5:19 عصر توسط هور نظرات ( ) |

یا لطیف


دیشب نسیم آهسته دستش را به در کوبید

در باز شد ، یک قاصدک آمد وَ من را دید


شاید که دلتنگِ من و چشمان خیسم بود

تا ساعتی دور سرم با بغض می چرخید


بعدش نشست آرام و ساکت رو به روی من

آمد کمی نزدیکتر... روی مرا بوسید...


چشمان خود را بستم و آهسته کردم فوت

تا باز کردم چشم خود را ، قاصدک خندید


در بینِ صحبت های گرم قاصدک با من

جیغِ خفیفِ جیرجیرک در فضا پیچید


من... قاصدک... شب... ناله های جیرجیرک...

صبح آمد و خورشید نور از آسمان پاشید

 

م . ناصری فروردین94


نوشته شده در جمعه 94/1/28ساعت 4:51 عصر توسط هور نظرات ( ) |

یا لطیف


شبْ تار و پود چادرت مادر

خورشید محو چشم های تو

هفت آسمان در سینه ات پنهان

راه بهشت از زیرِ پای تو


دستِ خدا در دست های توست

وقتی قنوتِ عشق می گیری

چشم ملائک خیسِ باران است

وقتی سر سجاده دلگیری


هر دانه ی تسبیح می افتد

با ناز انگــشتان لرزانت

من قصّه های غصّه ی خود را

می خوانم از چشمان گریانت


وقتی که دلگیریم ، تو دلگیری

وقتی که می خندم ، تو خندانی

نشنیدی حتّی از لبم حرفی

راز مرا...امّا تو می دانی

 

م . ناصری فروردین94


نوشته شده در جمعه 94/1/21ساعت 3:53 عصر توسط هور نظرات ( ) |

یا لطیف

سرِ شب بود که در تُنگِ بلور

ماهی کوچک قرمز خندید

مـاه از پنجـره پایین آمد

صورت ماهیِ من را بوسید


نسترن خم شد و در گوشِ چمن

گفت از رابطه ی ماهی و ماه!

آن طرف تر سمن و نیلوفر

چشمشان باز شد از هم ، ناگاه


آن سوی پنجره حرف است و حدیث

این سوی پنجره عشق است و امید

بی تفاوت به حسودان حیاط

ماه دستی به سرِ آب کشید...


قصّه ی ماهی و ماه و سرِ شب

قصّه ی زندگیِ آدم هاست

قصّه ی عشق که در آخرِ آن

شوریِ چشم حسودان پیداست


م . ناصری فروردین94


نوشته شده در چهارشنبه 94/1/12ساعت 3:51 عصر توسط هور نظرات ( ) |


Design By : Pichak